Interview with American Police Officer on Law Enforcement Office

ജോര്‍ജ്ജ് ഫ്ലോയ്ഡ് സംഭവത്തെക്കുറിച്ച് ഒരു അമേരിക്കന്‍ പോലീസ് ഓഫീസറുടെ പ്രതികരണം

MLN-P06-15062020-ED-1https://www.emalayalee.com/varthaFull.php?newsId=213769

https://www.sathyamonline.com/an-american-police-officers-response-to-the-george-floyd-incident/

https://www.madhyamam.com/opinion/articles/interview-american-police-officer-malayalam-article/691488

Pdf @ www.malayalamnewsdaily.com   –  MLN-P06-15062020-ED-1

NANMMA USA Inspire Inauguration by Dr Azad Moopen

Alhamdulillah! NANMMA is proud to launch a platform to support & connect budding entrepreneurs. This would help our community members with ideas to be connected with similar other people as well as with investors who are looking for ideas.  With this, we are officially launching NANMMA  INSPIRE – a Club to foster entrepreneurs.

https://www.facebook.com/nanmma.org/videos/1122553868115557/?vh=e&d=n

 

Please check the below links for Malayalam Publications of our event:

‘നന്മ’ ഇന്‍സ്പയറിനു പ്രൗഢഗംഭീരമായ തുടക്കം

https://www.sathyamonline.com/nannma-inspire442424/

https://www.emalayalee.com/varthaFull.php?newsId=215174

 

 

NANMMA RAMADAN and EID 2020

Ramadan this year has been different than it has been ever before. With Covid-19, most people except healthcare professionals and other essential workers were at home. Prayers during Ramadan, including taraweeh and qiyamullail typically held in mosques overflowing with worshipers, and also the Eid al-Fitr salah and festivities that follow were all held at home. NANMMA envisioned the situation and prepared itself with a month wherein NANMMA families could grow closer as one household finding their social calendars packed, not at onsite ifthar dinners and get-togethers but at an abundance of online offerings, instead. NANMMA compiled its master list to get a heads up on preparing for a Ramadan in quarantine, from kids daily programs to a variety of adult programs and classes that all could avail.

NANMMA members marked Ramadan 2020 as one of the most memorable one although it came when the coronavirus pandemic altered the rituals and rhythms of centuries-old traditions and practices.

NANMMA RAMADAN DAILY OFFERINGS:

  • NANMMA Daily short lecture series with Dr. Zubair Hudawi– Dr Zubair presented with reflections on variety of topics at 9 pm EST daily on google meet for 15 minutes which was followed by QA sessions that lasted for upto one hour on many days with an influx of questions on various aspects of life pouring in from the audience.

All the recordings are available on

https://www.youtube.com/playlist?list=PLW7PreerJyOyNg6Zrk35sRV4Qd8xe1w4D

  •  NANMMA Ramadan Daily Series – CURIOUS KIDS: ASK A SCHOLAR! As it’s imperative for our children to understand what Ramadan is all about and how it fits into the overall life of a Muslim, NANMMA initiated this program to involve children to feel the uniqueness of the holy month and understand the real purpose behind it. With free registration, a diversity of video recordings of kids asking variety of questions were answered by different Islamic scholars and speakers around the globe.

https://www.youtube.com/playlist?list=PLW7PreerJyOyF9RGZZlwmfvCnmeHk7Si-

 NANMMA WEEKLY LECTURE SERIES:

  •  NANMMA featured Islamic speeches with various speakers on different topics during weekend daytime hours which were also followed by long QA sessions.

Shaikh Ahmed Kutty

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=1332900730431427&id=100011345391930

Simsarul haq

https://youtu.be/7Rp_1pk4vIQ

Aliyar Moulavi Al Qasimi

https://youtu.be/DgGDjXtQYBE

 Rashid Al Gazzali

https://youtu.be/xomjabHCVnY

 Hussain Madavoor

https://youtu.be/IoWUp_zMfGw

NANMMA RAMADAN COMPETITIONS:

  • NANMMA hosted an array of competitions with lots of fabulous prizes for winners.

 Adult Category

Adult Quiz Competitions

Mehandi Designing

 Youth

Speech Contest – Emulate the Speaking Skills of an Orator

Kids Category

Qiraath Competition

Azaan Competition

Eid Card Designing Competition

Mehandi Designing Competition

Judging is under process and NANMMA family is eagerly waiting for the results to be published.

NANMMA CHARITY:

In the wake of Covid-19, though the blanket shutdown has caused shortfall in expected income turning most to cost-saving maneuvers, NANMMA members were generous enough to donate to NANMMA to help support the needy. Many in our community have been hit hard by lay offs, reduction in wages, tuition fee and student loan payment challenges and more. Alhamdulillah, NANMMA was blessed to be able to guide and help them to the greatest extent possible.

 NANMMA Zakat and Sadaqa collection progressed all month long. Zakat-ul-Fitr was collected and distributed towards the end of the last 10 days. NANMMA Board Members and Charity team joined in reviewing and approving the large number of Zakat cases and different projects received.

NANMMA joined hands with KMCA (Kerala Muslim Community Association, San Francisco, Bay Area) to raise fund to support covid-19 victims across India. NANMMA wholeheartedly supported the cause and several regional delegates attended their live fundraising event.

NANMMA EID CELEBRATIONS

While all NANMMA members prayed Eid salah at home and spend time with their families abiding by the social distancing rules and keeping away from any gatherings, NANMMA was steadfast on sharing the Eid spirit among its members.

We had two special guests, Minister KT Jaleel and Actor/Director/Singer Nadir Shah on the eve of Eid to wish NANMMA family a blessed Eid and wonderful time ahead. They also commended on the tremendous services done by NANMMA in the past two years and the strong rapport that NANMMA has built with various organizations and political parties in Kerala.

https://youtu.be/t-YEnatjf48

https://youtu.be/RK9Jw5E7MgE

NANMMA featured a live interactive musical session with well-known and much loved Muslim singer, Ayisha Abdul Basith. Ayisha sang a set list of songs interposed by questions filled with fascination and admiration from her fans among the audience and also requests to sing particular songs.

https://youtu.be/A7lNDF03de0

This was followed by “Sneha Sallapam” a fun-filled chat with few of our  senior members namely Dr Moideen Moopen, Dr KM Mohiuddin, Dr TO Shanavas, Dr Abdul Karim, Dr Adoor Amanulla, Mrs. Mymoona Kutty, AM Nissar, Dr Shah Nawaz and Sh. Ahmed Kutty. They lovingly took us for a wonderful trip down the memory lane with lots of invaluable information to pass on to all generations to come.

https://youtu.be/KDnC6CdMV8k

 By the grace and blessings of Almighty, NANMMA was at its grandeur throughout to make Ramadan and Eid-ul-Fitr outstanding and extraordinary for all its members amid the Covid-19 hassles and uncertainties. Alhamdulillah a’la kull haal!

Please check the below links for our Ramadan 2020 Malayam Publications:

വേറിട്ട രീതിയില്‍ NANMMA ‘റമദാന്‍ 2020’ പരിപാടികള്‍ സംഘടിപ്പിച്ചു

https://www.emalayalee.com/varthaFull.php?newsId=213775

https://www.madhyamam.com/world/americas/ramadan-eid-celebration-american-malayalees/689957